เข้าสู่หน้าหลัก

ฮิตาชิในประเทศไทย

Hitachi

Why can't we put energy to sleep at night? We can. Here's how.

ประเภทผลิตภัณฑ์

View All Categories

หัวข้อเด่น

กรณีศึกษา

ดูว่าฮิตาชิใช้โซลูชันซึ่งมีประโยชน์มากกับสถานการณ์สุดท้าทาย ได้อย่างไร

กิจกรรมในประเทศไทย

ฮิตาชิยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

City Blueprint by Hitachi

บทนำสู่ธุรกิจหลากหลายประเภทของฮิตาชิ