เข้าสู่หน้าหลัก

ฮิตาชิในประเทศไทย

Hitachi

ประวัติความเป็นมา
2453 - 2462 2453
 • ก่อตั้งโดย Namihei Odaira เป็นร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ประสบความสำเร็จในด้านการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า 5hp (3.6775 kW) จำนวน 3 ตัว ซึ่งถือเป็นสินค้าประเภทแรกของบริษัท
 • * รูปที่ 1
รูปที่1
 • * รูปที่ 1
2458
 • ผลิตกังหันน้ำ 10,000 hp (7,355 kW) สำเร็จ
2463 - 2472 2467
 • ผลิตหัวรถจักรไฟฟ้าขนาดใหญ่สำเร็จครั้งแรก ในประเทศญี่ปุ่น
 • * รูปที่ 2
รูปที่2
 • * รูปที่ 2
2473 - 2482 2474
 • ผลิตเซลล์อิเล็กโทรไลต์ไฮโดรลิค 10,000 A
 
2475
 • ผลิตตู้เย็นฮิตาชิสำเร็จเครื่องแรก
2483 - 2492 2486
 • ผลิตกังหันน้ำ Francis 85,000 kW และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 70,000 kVA

2493 - 2502 2495
 • ผลิตกังหันสูบน้ำ 2 ขั้นตอน 21,000 kW
รูปที่3
 • * รูปที่ 3
2497
 • ผลิตเครื่องรีดแผ่นเหล็กเย็นขนาดใหญ่ครั้ง แรกสำเร็จในประเทศญี่ปุ่น
2498
 • ผลิตกังหันน้ำ Francis 100,000 kW และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 93,000 kVA
2501
 • กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงอิเล็กตรอน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในงานมหกรรมโลก ณ เมืองบรัสเซิล
 • * รูปที่ 3
2502
 • ผลิตคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์โดยอิงจาก ทรานซิสเตอร์สำเร็จ
 • ก่อตั้งบริษัทฮิตาชิ อเมริกา จำกัด