เข้าสู่หน้าหลัก

ฮิตาชิในประเทศไทย

Hitachi

ฮิตาชิดำเนินการเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำผลกำไรของบริษัทโดยคิดค้นสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทขึ้น การรวมกลุ่ม และการเข้าเป็นเจ้าของ และการยกหน่วยธุรกิจที่ต่างกันออกจากกันเพื่อเร่งการสร้างโครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ เรากำลังรวมเทคโนโลยีล่าสุดที่โดดเด่น และผู้เชี่ยวชาญในบริษัทฮิตาชิ รวมถึง IT เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจใหม่ของเราในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการริเริ่มรุ่นถัดไป

สารจากผู้บริหารระดับสูง

ภาพถ่าย : ท่านประธานนาคานิชิ

อ่านสารจากบริษัทฮิตาชิ โดยคุณฮิโรอากิ นากานิชิ ประธานกรรมการบริษัท และคุณโทชิอากิ ฮิกาชิฮารา กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ข้อมูลบริษัท

รูปภาพ : ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของฮิตาชิ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร

องค์กรของบริษัทฮิตาชิ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท
ฮิตาชิ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและเทคโนโลยีของฮิตาชิ