Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ข้อความจากผู้บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

อิชิโร่ อิโนะ

ปัจจุบันนี้ สังคมและลูกค้าต่างมีความต้องการนวัตกรรมโซลูชั่นแก้ปัญหาต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ กลุ่มบริษัทฮิตาชิจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางนวัตกรรมโดยการรวบรวมสินค้าและการบริการที่หลากหลายรวมทั้งข้อมูลทางเทคโนโลยี(ไอที)ด้วย

เรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมด้วยความเชี่ยวชาญและความสามารถเฉพาะกลุ่มที่มีอย่างกว้างขวาง มามากว่า 100 ปี ซึงจะช่วยให้ธุรกิจเรามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปลอดภัยโดยการบูรณาการทางไอทีและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน

เอเชียมีความหลากหลายและมีพลังในการขับเคลื่อนภูมิภาคค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสสำหรับฮิตาชิอย่างมาก ซึ่งทุกคน รวมทั้งตัวผมเองก็คาดหวังว่าจะผลักดันธุรกิจนี้ให้เติบโต เสมือนเรากำลังทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกับ ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดของโลก

เส้นทางยุทธศาสตร์ที่เราได้ดำเนินการในภูมิภาคนี้ทำให้ฮิตาชิมีข้อได้เปรียบในด้านกลยุทธเชิงรุกและมีโอกาสในการแข่งขันที่สูงกว่า ในฐานะที่เป็นผู้บริการด้านโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ บริษัทของเราจึงมีกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นบริษัทของเราก็พร้อมบริการและอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี

กุญแจสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าคือการให้ลูกค้าของเรามีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธและวัตถุประสงค์ของเราคือ การเร่งและเปลี่ยนกระบวนการการตัดสินใจให้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น ด้วยการนำเสนอการจัดการเรื่องมาตฐานการกระจายอำนาจอย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะขยายธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมของเราไปทั่วโลกซึ่งในแต่ละภูมิภาคจะเป็นผู้เลือกธุรกิจของตนเองได้อย่างอิสระ ดังนั้นภายใต้กรอบการร่วมงานนี้  การตัดสินใจเรื่องพันธมิตรปลอมหรือ ”การทำงานร่วมกัน” กับลูกค้าก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยคำมั่นสัญญาที่แข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดถูกกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทเรา –
“ฮิตาชิจะส่งมอบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ที่ท้าทายของสังคม ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจณ์แล้วในตลาดโลก เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกได้ “

และด้วยการเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการผลักดันจากความทุ่มเทและความสามารถของพนักงาน โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจึงได้เป็นบริษัทที่ดีในการนำนวัตกรรมทางสังคมมาสู่เอเชีย

 

อิชิโร่ อิโนะ
ผู้บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท ฮิตาชิ จำกัด และ
ประธานกรรมการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด

เบื้องหลังชื่อฮิตาชิ

เบื้องหลังชื่อฮิตาชิ

วิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของฮิตาชิตลอดเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง