เข้าสู่หน้าหลัก

ฮิตาชิในประเทศไทย

Hitachi

เกี่ยวกับ Hitachi

อัตลัษณ์ของกลุ่มบริษัทฮิตาชิ

อัตลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฮิตาชินั้นได้กล่าวถึง พันธกิจ, ค่านิยม และ วิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปสู่กลุ่มบริษัทฮิตาชิทั่วโลกซึ่งยึดถืออัตลัษณ์นี้เป็นแนวปฏิบัติ แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดีซึ่งเราอยู่เหนือกว่าการแบ่งเขตดินแดนทางภูมิศาสตร์และทุกสาขาทางธุรกิจ

Find out more

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง