Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยสกรูคอมเพรสเซอร์ใหม่ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น

  • การผลิต
  • สิงคโปร์

นับตั้งแต่ปี 1979 เป็นต้นมา Singapore Epson Industrial Pte Ltd (SEP) ได้ใช้แอร์คอมเพรสเซอร์ในกระบวนการผลิต

รายละเอียดโครงการ

ความท้าทาย

  • การบำรุงรักษาแอร์คอมเพรสเซอร์ใช้เวลานานและยุ่งยาก
  • แอร์คอมเพรสเซอร์มีเสียงดังและสั่นสะเทือน ซึ่งจะนำไปสู่​​ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม

โซลูชั่น

  • SEP ติดตั้งฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ (OSPA-22) ซึ่งช่วยลดเสียงและการสั่น
  • จะช่วยให้ SEP ประหยัดพลังงานและลดภาระการบำรุงรักษา ตลอดจนผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม