เข้าสู่หน้าหลัก

ฮิตาชิในประเทศไทย

Hitachi

สารบัญเว็บไทย

สาขา

บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ชั้น 18 ตึกรามาแลนด์, เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500, ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (2) 632 9292
โทรสาร +66 (2) 632 9299 1533
แผนที่

บริษัทในเครือ

A

บริษัท อยุธยา เอชซีแอล จำกัด

บริษัท อยุธยา เอชซีแอล จำกัด
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/705, 800 หมู่1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (38) 44 7300
โทรสาร +66 (38) 44 7262

C

บริษัท แคลเรียน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แคลเรียน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 500/39 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
โทรศัพท์ +66 (3) 895 0400~10
โทรสาร +66 (3) 895 0411~13

E

บริษัท อีเทอนิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ มหาชน จำกัด

บริษัท อีเทอนิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ มหาชน จำกัด
ที่อยู่ 18/8 หมู่ 4 ถนน บางนา-ตราด 23 ตำบล บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ +66 (2) 315 7333
โทรสาร +66 (2) 315 7300

H

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 186 หมู่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอปลางยาว ฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (38) 57 5212~4
โทรสาร +66 (38) 57 5215

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ ชลบุรี จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ ชลบุรี จำกัด
ที่อยู่ 700/357 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ +66 (38) 21 4390~4
โทรสาร +66 (38) 21 4395

ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
สำนักงานใหญ่

ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
ที่อยู่ 398 หมู่ 6 เขตหนองระเวง อำเภอเมือง นครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (44) 21 2050
โทรสาร +66 (44) 21 2088

ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
สำนักงานกรุงเทพ

ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
ที่อยู่ บางนาคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 C.3 947 หมู่ที่ 12, บางนาตราด (กม.3), บางนา กรุงเทพฯ 10280 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (2) 744 3128~9
โทรสาร +66 (2) 744 3130

บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 319 อาคารจามจุรีสแควร์ เลขที่ 1609  ชั้น 16 ถนน พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0-2160-5412
โทรสาร 0-2160-5413

บริษัท เฮสซีเอเอส ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เฮสซีเอเอส ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
ที่อยู่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 2004 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (2) 260 6310~4
โทรสาร +66 (2) 260 6315

บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด

บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด
ที่อยู่ 187/1 อาคาร บางกอกเคเบิ้ล ชั้น 3 ถนน ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ +66 (2) 650 5002~3
โทรสาร +66 (2) 651 9261
รายละเอียด

บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ชั้น 17 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ คอมเพล็กซ์ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (2) 685 3490
โทรสาร +66 (2) 685 3496

บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 60/11 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (38) 89 1397
โทรสาร +66 (38) 89 1400

บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 1/65 หมู่ 5, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานฮำ อำเภออู่ไทย อยุธยา 13210
โทรศัพท์ +66 (35) 33 0819~32
โทรสาร +66 (35) 33 0836~838

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชิเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชิเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ 1858/79, 1858/81-82, ชั้น 17 ทีซีไอเอฟทาวเวอร์ หมู่ 10 ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (2) 325 1011~26
โทรสาร +66 (2) 325 1030

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชิเนอรี ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชิเนอรี ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ 1858/79,1858/81-82 ชั้น 17 ทีซีไอเอฟทาวเวอร์ หมู่ 10 ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (2) 325 1101~27
โทรสาร +66 (2) 325 1035

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ (สำนักงานใหญ่) 610/1 หมู่ 9, ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (37) 28 4000
โทรสาร +66 (37) 28 4174

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานกรุงเทพ

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานกรุงเทพ
ที่อยู่ (สำนักงานกรุงเทพ) 994 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (2) 381 3170~78
โทรสาร +66 (2) 381 4466

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
ที่อยู่ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด, ชั้น 23 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1330
โทรศัพท์ +66 (2) 126 8039
โทรสาร +66 (2) 126 8184

บริษัท ฮิตาชิ ไฮ-เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ ไฮ-เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ชั้น 7 อาคารธนิยะ 62 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (2) 237 4538 / 39
โทรสาร +66 (2) 237 7346
รายละเอียด

บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 610 หมู่ 9, กบินทร์บุรี เขตอุตสาหกรรม ซอย 10 ทางหลวงกบินทร์บุรี-โคราช หมายเลข 304 (กม.12) ตำบลนอมกี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (37) 20 4276~81
โทรสาร +66 (37) 20 4283

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ที่อยู่ 1/65 หมู่ 5, สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย อยุธยา 13210
โทรศัพท์ +66 (35) 33 0394 / 0588~94
โทรสาร +66 (35) 33 0395 / 0595

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน  VCM

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1/78 หมู่ 5 ดำบลคานหาม อำเภออุทัย อยุธยา 13210 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (35) 334-299
โทรสาร +66 (35) 226-838

ฮิตาชิ แพลนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฮิตาชิ แพลนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 1201, ชั้น 12 อาคาร บีบี 54 ถนน สุขุมวิท 21 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ +66 (2) 259 5255
โทรสาร +66 (2) 259 5260

บริษัท ฮิตาชิ เพาเดอร์ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เพาเดอร์ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 1/1, 1/3 หมู่ 22, สุวินทวงศ์ ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (38) 59 3023~7
โทรสาร +66 (38) 59 3022

บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 84, 88 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10249
โทรศัพท์ +66 (2) 379 4460~3
โทรสาร +66 (2) 379 4712

บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 994,996 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (2) 335 5455
โทรสาร +66 (2) 391 0210 0021 (ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด)
รายละเอียด

บริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ สตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่

260 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ +66 (38) 575-123
โทรสาร +66 (38) 575-132
รายละเอียด

บริษัท ฮิตาชิ โตชิกิ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ โตชิกิ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 64/39 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (38) 95 4372
โทรสาร +66 (38) 95 4376

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่

เลขที่ 11/8-11/9 หมู่ที่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ +66 (2) 337 2086-99
โทรสาร +66 (2) 750 9776

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 612/2 หมู่ 1 ทางหลวงกบินทร์บุรี-โคราช หมายเลข 304 (กม. 12) ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (37) 20 4567~69
โทรสาร +66 (37) 20 4570 / 20 4571

บริษัท ฮิตาชิ เวียร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เวียร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 294/15 พีเค ออฟฟิค ปาร์ค ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม 10520
โทรศัพท์ +66 (2) 184 9592
โทรสาร +66 (2) 184 9593

บริษัท เฮสเอ็มพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เฮสเอ็มพี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 484 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบล อู่ไทย อำเภออู่ไทย อยุธยา 13210
โทรศัพท์ +66 (35) 800 921
โทรสาร +66 (35) 800 922

J

บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 139 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบางโพธิ์ อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13160 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (35) 72 9222
โทรสาร +66 (35) 72 9229

L

บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 102 หมู่ 3, ถนนสุขุมวิท บางโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (38) 57 7068~071
โทรสาร +66 (38) 57 7072 / 346

S

บริษัท เอส เอช ซี เอ็ม เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอส เอช ซี เอ็ม เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ 65 หมู่ 10, ถ.พหลโยธิน ,ต.หนองไข่น้ำ, อ.หนองแค, จ.สระบุรี, 18140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (36) 381 052~5
โทรสาร +66 (36) 370 997

บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่

บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 30 ซอยอ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ +66 (2) 320 5777
โทรสาร +66 (2) 320 5859-60
รายละเอียด

บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด
โรงงาน

บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 700/899 หมู่ 3 อมตะนคร เฟส 9 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ +66 (38) 21 2310~32
โทรสาร +66 (38) 21 2334

T

บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด

บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด
ที่อยู่ 171 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.43 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ +66 (38) 53 2071
โทรสาร +66 (38) 53 2079
รายละเอียด

บริษัท โตโย แมชชินเนอรี่ (ที) จำกัด

บริษัท โตโย แมชชินเนอรี่ (ที) จำกัด
ที่อยู่ 662/17 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (2) 358 0101
โทรสาร +66 (2) 358 0106

บริษัท ที เอส ที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ที เอส ที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 11/8-11/9 หมู่ที่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ +66 (2) 337 2086-99
โทรสาร +66 (2) 750 9776

V

บริษัท แวนเทค เวิลด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แวนเทค เวิลด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 56/10 อาคารบิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนน ทรัพย์
แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (2) 637-0444
โทรสาร +66 (2) 637-0501~2

บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/616 ม. 4
ต. บ้านเก่า อ. พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ +66 (38) 21-0228~30
โทรสาร +66 (38) 21-0245

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง