Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ความท้าทาย : ปัญหาแอร์คอมเพรสเซอร์ของ SEP

ความท้าทาย

นับตั้งแต่ปี 1979 เป็นต้นมา Singapore Epson Industrial Pte Ltd (SEP) ได้ใช้แอร์คอมเพรสเซอร์ในกระบวนการผลิต แอร์คอมเพรสเซอร์ทั้งหมดเป็นชนิดน้ำมันหล่อลื่นลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ

แอร์คอมเพรสเซอร์ทั้งหมดเป็นชนิดน้ำมันหล่อลื่นลูกสูบยากต่อการบำรุงรักษาเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีเสียงดังและสั่นสะเทือนมากเกินไป สร้างมลพิษซึ่งเป็นข้อกังวลสำหรับคนงานที่ทำงานอยู่ในห้องเดียวกัน

คุณเฮนรี โก ผู้ช่วยผู้จัดการของฝ่ายอาคารและซ่อมบำรุงของ SEP

คุณเฮนรี โก ผู้ช่วยผู้จัดการของฝ่ายอาคารและซ่อมบำรุงของ SEP

คอมเพรสเซอร์ชนิดน้ำมันหล่อลื่นคืออะไร?

ภาพ: ปัญหาแอร์คอมเพรสเซอร์ของ SEP คอมเพรสเซอร์ชนิดน้ำมันหล่อลื่นลูกสูบมีอ่างน้ำมันเพื่อหล่อลื่นแบริ่งและกระบอกสูบ แม้ว่าลูกสูบมาพร้อมกับแหวนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไปสัมผัสกับอากาศ อย่างไรก็ตาม น้ำมันในรูปไอระเหยก็ยังคงไปสัมผัสกับอากาศที่ถูกอัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็ต้องมีระบบการกรองหลายชั้นเพื่อกรองน้ำมันออก อย่างไรก็ตาม เครื่องอัดอากาศดังกล่าวจะต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างเข้มงวด โดยต้องมีการตรวจสอบน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนแหวนและเข็มขัดกวาดน้ำมันเครื่องบ่อยๆ รวมถึงการล้างท่อสำหรับน้ำหล่อเย็น


ลูกค้า:
Singapore Epson Industrial Pte Ltd.

อุตสาหกรรม:
การผลิต

ภูมิภาค:
สิงคโปร์

วันที่ประกาศ:
มีนาคม 2013

สินค้า และ การบริการ:
การเงิน

แก้ไขโดย:
Hitachi Capital Singapore Pte. Ltd.