Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยสกรูคอมเพรสเซอร์ใหม่. การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น

ภาพรวม

นับตั้งแต่ปี 1979 เป็นต้นมา Singapore Epson Industrial Pte Ltd (SEP) ได้ใช้แอร์คอมเพรสเซอร์ในกระบวนการผลิต

รายละเอียดโครงการ

ปัญหา

  • การบำรุงรักษาแอร์คอมเพรสเซอร์ใช้เวลานานและยุ่งยาก
  • แอร์คอมเพรสเซอร์มีเสียงดังและสั่นสะเทือน ซึ่งจะนำไปสู่​​ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โซลูชั่นของฮิตาชิ

  • SEP ติดตั้งฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ (OSPA-22) ซึ่งช่วยลดเสียงและการสั่น
  • จะช่วยให้ SEP ประหยัดพลังงานและลดภาระการบำรุงรักษา ตลอดจนผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม

ลูกค้า:
Singapore Epson Industrial Pte Ltd.

อุตสาหกรรม:
การผลิต

ภูมิภาค:
สิงคโปร์

วันที่ประกาศ:
มีนาคม 2013

สินค้า และ การบริการ:
การเงิน

แก้ไขโดย:
Hitachi Capital Singapore Pte. Ltd.