Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ระบบบำบัดน้ำขั้นสูงใน Kandy City. ที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของศรีลังกามีแหล่งน้ำดื่มที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัย

กรณีศึกษานี้ถูกเผยแพร่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556, ก่อนการควบรวมกิจการของ ฮิตาชิแพลนท์ เทคโนโลยีส์ กับ ฮิตาชิ ลิมิเต็ด บริษัทได้ใช้ชื่อใหม่ว่า ฮิตาชิ ลิมิเต็ด อินฟราสตัคเจอร์ ซิสเต็มส์ คอมพานี (สำนักงาน สาขาที่ ศรีลังกา)

ภาพรวม

ภาพรวม

ในปี 1997 ความต้องการน้ำในจังหวัดภาคกลางของศรีลังกา Greater Kandy ได้เติบโตเกินปริมาณน้ำสะอาดที่จ่ายให้โดยโรงงานบำบัดน้ำที่มีอยู่ห่างออกไปไกลมาก การขาดแคลนน้ำในเมือง Kandy ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือของ Greater Kandy ก็มีความกังวลมากเป็นพิเศษ ยิ่งกว่านั้น แม้ในเขตที่มีโรงงานบำบัดน้ำ การจ่ายน้ำยังต้องมีการปันส่วนโดยจ่ายในบางวัน และในเวลาที่แน่นอน เนื่องจากข้อจำกัดของความสามารถในการจ่ายน้ำ การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดที่ไม่ปกตินี้ ทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชะลอตัวอย่างมาก และการดำรงชีวิตของชาวศรีลังกามากมายก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

มีการเรียกร้องอย่างมากถึงความต้องการสำหรับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการน้ำสะอาดสำหรับประชากร ในมุมมองของ Hitachi Plant Technologies ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสร้างโครงการระบบปั๊มขั้นสูง บริษัท Hitachi และบริษัท Taisei Corporation ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลศรีลังกาให้ก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ในวิดีโอนี้: คุณ ซารัธ แกมินี, ผู้อำนวยการโครงการของโครงการน้ำประปา Greater Kandy, คณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB) และคุณ MS พินโต, หัวหน้าวิศวกรที่ Hitachi Plant Technologies (สำนักงานสาขาศรีลังกา), พูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายและโซลูชั่นของการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำใน Kandy City

รายละเอียดโครงการ

ความท้าทายด้านโครงการบริหารจัดการน้ำใน Greater Kandy:

  • เพื่อจ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัดปริมาณมากไปยังประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นในศรีลังกา
  • เพื่อสนับสนุนด้วยปั๊มที่ทนทาน ซึ่งใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก
  • เพื่อตรวจติดตามและควบคุมการบำบัดน้ำในโรงงานต่างๆ ในภูมิภาค

โซลูชั่นที่ส่งมอบโดย Hitachi Plant Technologies:

  • การส่งมอบปั๊มคุณภาพสูง ซึ่งมั่นใจได้ถึงความทนทานตลอดอายุการใช้งานของระบบบำบัดน้ำ
  • ระบบ SCADA ที่ช่วยเรื่องการตรวจดูแลกระบวนการบำบัดน้ำในหลายสถานที่
  • การฝึกอบรมวิศวกรท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงงานการบำบัดน้ำ

ลูกค้า:
คณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB)

อุตสาหกรรม:
น้ำประปา

ภูมิภาค:
ศรีลังกา

วันที่ประกาศ:
มีนาคม 2013

สินค้า และ การบริการ:
โซลูชั่นน้ำ

แก้ไขโดย:
Hitachi Plant Technologies (Sri Lanka Branch Office)