Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ผลลัพธ์s : Enhancing the Quality of Life in Greater Kandy

ผลลัพธ์

โครงการดำเนินไปไกลเหนือความคาดหมายของคุณ P.H. ซารัธ แกมินี, ผู้อำนวยการโครงการจากคณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB) เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการถูกดำเนินการเป็นผลสำเร็จภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้

ในหกปีของการดำเนินการ นับตั้งแต่โครงการแล้วเสร็จ ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดการหยุดชะงักแม้แต่ครั้งเดียว

~ คุณ PH. ซารัธ แกมินี, ผู้อำนวยการโครงการ,
คณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB)

นอกจากนี้ ปริมาณน้ำที่จ่ายออกไป ยังให้บริการแก่ประชากรเป้าหมายของโครงการนี้เป็นอย่างดี การมีน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่องใน Greater Kandy ทุกวันนี้ นับเป็นสิ่งที่พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นจากอดีตเป็นอย่างมาก คุณแกมินี และชาวศรีลังกาอื่นๆ ที่อาศัยในเมือง Kandy เป็นสักขีพยานถึงผลกระทบด้านบวกที่เกิดขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนโดยโครงการนี้ ซึ่งรวมถึงสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น และสิ่งแวดล้อมในเมือง Kandy ที่ดีขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เฟื่องฟูอย่างมาก โดยนักลงทุนแสดงถึงความมั่นใจในพื้นที่ ด้วยความสามารถในการจ่ายน้ำสะอาดที่เชื่อถือได้

การส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ

คุณ PH. ซารัธ แกมินี, ผู้อำนวยการโครงการ, คณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB)

การดำเนินการของโครงการที่ประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับความเชื่อของคุณแกมินีเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ในขณะที่ตัวเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่าอาจดูน่าดึงดูดในระยะสั้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่การจัดซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพจะพิสูจน์ถึงทางเลือกที่รอบคอบกว่าในระยะยาว เขาระบุว่าสาเหตุการรั่วไหล เกิดขึ้นเนื่องจากท่อและอุปกรณ์คุณภาพต่ำ รวมทั้งหลักปฏิบัติในการวางระบบท่อที่ไม่ดี อุปกรณ์ส่วนมากในอดีต ไม่มีตัวชี้วัดถึงสมรรถนะการทำงานที่ดี หรือแม้กระทั่งผลการทดสอบคุณภาพ และไม่มีข้อกำหนด หรือแนวทางสำหรับช่างประปาหรือพนักงานวางระบบท่อ ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลเป็นประจำ

ในภารกิจการสร้างระบบที่ลดการรั่วไหลของน้ำ คุณแกมินีนำแคมเปญที่ส่งเสริมความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ระบุไว้ภายในรัฐบาล Hitachi Plant Technologies มีความภูมิใจที่จะส่งมอบระบบการบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจมากกว่าแก่ NWSDB

Hitachi บรรลุความต้องการของเรา เช่นการจัดหาสินค้าและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมพนักงานของเรา และการให้บริการที่ยั่งยืนในระยะยาว การจัดหาสินค้าและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่ Hitachi ดำเนินการ จะช่วยให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของประโยชน์ในระยะยาว

~ คุณ P.H. ซารัธ แกมินี, ผู้อำนวยการโครงการ,
คณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB)

ฮิตาชิลิมิเต็ด อินฟราสตัคเจอร์ ซิสเต็ม คอมพานี ( สำนักงาน สาขา ศรีลังกา)

Hitachi Plant Technologies ซึ่งเป็นสาขาหลักของกลุ่ม Hitachi ในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการขยายตัวของกลุ่มระบบโครงสร้างพื้นฐาน และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและขยายขีดความสามารถในการให้โซลูชั่นที่ช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมด

เดือนเมษายน พ.ศ. 2556, ฮิตาชิ แพลนท์ เทคโนโลยี ควบรวมกับ ฮิตาชิ ลิมิเต็ดและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ฮิตาชิลิมิเต็ด อินฟราสตัคเจอร์ ซิสเต็ม คอมพานี ( สำนักงาน สาขา ศรีลังกา)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดน้ำ กรุณาเยี่ยมชม ระบบการจัดการบำบัดน้ำดื่มฮิตาชิ.

ลูกค้า:
คณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB)

อุตสาหกรรม:
น้ำประปา

ภูมิภาค:
ศรีลังกา

วันที่ประกาศ:
มีนาคม 2013

สินค้า และ การบริการ:
โซลูชั่นน้ำ

แก้ไขโดย:
Hitachi Plant Technologies (Sri Lanka Branch Office)