Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

รับฟังจากลูกค้าโดยตรงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและสินค้าของฮิตาชิที่ช่วยพวกเขา

โซลูชั่น IT

เปิดตัวระบบติดตามข้อมูลพลังงานแสง อาทิตย์บน Cloud

เปิดตัวระบบติดตามข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์บน Cloud

Hanergy จัดตั้งขึ้นในปี 1994 เป็นบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาด และเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางรายใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทจัดหาและให้บริการโซลูชั่นพลังงานทางเลือกที่ทันสมัยแก่ลูกค้าทั้งกลุ่มผู้พักอาศัยและอุตสาหกรรมทั่วโลก ผ่านการผนวกรวมทางเทคนิคและการสนับสนุนนวัตกรรมอิสระทั่วโลก

ลูกค้า: Hanergy Global Solar PV Application Pte Ltd
กลุ่มบริษัท : เกี่ยวกับ ICT Solutions Business Group, Hitachi Asia Ltd

โซลูชั่นน้ำ

National น้ำ Supply and Drainage Board (NWSDB)

ระบบบำบัดน้ำขั้นสูงใน Kandy City

การเติบโตและการพัฒนาของภูมิภาค Greater Kandy ของศรีลังกา เรียกร้องให้มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้น โครงการจำเป็นต้องใช้ปั๊มและระบบที่ทนทาน เพื่อตรวจติดตามและควบคุมการบำบัดน้ำในโรงงานต่างๆ ในภูมิภาค Hitachi ได้ส่งมอบโรงงานระบบบำบัดน้ำที่เชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมดูแลที่ทันสมัย และระบบเก็บข้อมูล (SCADA) ซึ่งตรวจดูแลการจ่ายน้ำได้สำเร็จ โรงงานเปิดใช้งานโดยเดินเครื่องเต็มกำลัง นับตั้งแต่โครงการแล้วเสร็จในปี 2006

ลูกค้า : คณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB)
กลุ่มบริษัท : Hitachi Plant Technologies Ltd. (ศรีลังกา)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Toshiba Singapore Pte Ltd

โซลูชั่นไอทีใหม่ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ปัจจุบันของ Toshiba Singapore ขาดโซลูชั่นการจัดตารางเวลาทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติ รวมทั้ง การรันงานอัตโนมัติตามเหตุการณ์ สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายด้าน IT จำนวนมากจากการตรวจดูแลและควบคุมงานแบบแมนวล ด้วยการใช้ Hitachi JP1/ ระบบการจัดการงานอัตโนมัติ (JP1/AJS) ทำให้ขณะนี้ ระบบสามารถสร้างงาน และจัดตารางเวลาทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ความยุ่งยากที่ต้องดำเนินการแบบ แมนวลของทีม IT ลดลงอย่างมาก

ลูกค้า : Toshiba Singapore Pte Ltd.
กลุ่มบริษัท: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, Hitachi Asia Ltd.

การออกอากาศ

MediaCorp Pte Ltd

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง

เมื่ออุตสาหกรรมการแพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอล ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพื่อบรรลุความสำเร็จมากมาย MediaCorp ทราบว่านี่เป็นโอกาสที่จะอัปเกรดเทคโนโลยีของบริษัท ด้วยดิจิตอลไมโครเวฟลิงค์, Hitachi Kokusai Electric ช่วยให้ผู้นำในการแพร่ภาพและกระจายเสียงมั่นใจว่า สามารถก้าวล้ำนำหน้าในวงการอุตสาหกรรมแพร่ภาพดิจิตอลได้

ลูกค้า : MediaCorp Pte Ltd
กลุ่มบริษัท : Hitachi Kokusai Electric Inc.

การผลิต

Singapore Epson Industrial Pte Ltd (SEP)

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยสกรูคอมเพรสเซอร์ใหม่

Singapore Epson Industrial Pte Ltd (SEP) ต้องการโซลูชั่นในการจัดการการบำรุงรักษา และการจัดการกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ปล่อยออกมาจากเครื่องอัดอากาศ การใช้สกรูคอมเพรสเซอร์ของ Hitachi, ระบบอุปกรณ์อุตสาหกรรมของ Hitachi ได้ช่วยให้เสียงรบกวน และการสั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่ำที่สุด ในขณะที่ทำให้การบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์ทำได้ง่าย

ลูกค้า : Singapore Epson Industrial Pte Ltd. (SEP)
กลุ่มบริษัท : ฝ่ายชิ้นส่วน & อุปกรณ์อุตสาหกรรม, Hitachi Asia Ltd.