Skip to main content

ฮิตาชิในประเทศไทย

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

เราคิดค้น คุณสร้างสรรค์

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูงมีบทบาทสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรม และเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์และระบบสมัยใหม่

ที่ฮิตาชิ เราเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของเราในด้านนาโนเทคโนโลยีและสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อมาคิดค้นวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูงที่เพิ่มศักยภาพของลูกค้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

Amorphous Metals Metglas® ของเราคือตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในเรื่องนี้ ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติการสูญเสียพลังงานต่ำมาช่วยในการพัฒนาหม้อแปลงอสัณฐานขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพสูง ในทำนองเดียวกัน เทคโนโลยี NEOMAX® ของเราใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติแม่เหล็กเผาผนึกเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องจักรขนาดเล็กและใหญ่

อุปกรณ์สำคัญประจำวัน อาทิ สายไฟและสายเคเบิล กลายเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม ระบบพลังงาน รวมทั้งเครือข่ายข้อมูลและโทรคมนาคม นอกจากนี้ เรายังผลิตสายเคเบิลสำหรับรถไฟความเร็วสูง ลวดแม่เหล็กสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด และลวดแม่เหล็กสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม ด้วยวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันการพัฒนาวัสดุและส่วนประกอบที่ล้ำสมัยเพื่อนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

Please turn on your javascript to view the content.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง