Skip to main content

ฮิตาชิในประเทศไทย

ระบบพลังงาน

พลิกโฉมอนาคต

โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง การนำเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้มากเกินไปได้ส่งผลให้ปัญหาการปล่อยคาร์บอนทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจ
ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้ว… แต่การแสวงหาพลังงานที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วย

ที่ฮิตาชิ เราดำเนินการด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เพื่อผลิตโซลูชันด้านพลังงานที่มีราคาย่อมเยาและยั่งยืน บางครั้งแหล่งการผลิตของเราอยู่บนพื้นดินและเหนือพื้นดิน บางครั้งอาจต้องขุดลงไปใต้ดิน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งใด เราคือผู้สร้างพลังงานที่ปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อให้ผลกระทบตกสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

พลังงานทางเลือกคือค่านิยมใหม่ ฮิตาชิผสมผสานนวัตกรรมร่วมกับความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมากว่าร้อยปีในการบุกเบิกทางออกด้านพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือนิวเคลียร์ ลมหรือโฟโตวอลเทอิก เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตพลังงาน แต่เรายังช่วยส่งผ่านและแจกจ่ายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะทางคุณภาพสูงที่มีอยู่มากมาย เรายืนหยัดในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ส่งมอบงานควบคุมและผนึกกำลังในกระบวนการผลิตพลังงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการส่งผ่านพลังงาน เพื่อให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

Please turn on your javascript to view the content.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง