Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ฮิตาชิเป็นผู้นำในการค้นพบและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสังคมในทุกๆ ที่ทั่วโลก

กลุ่มธุรกิจโซลูชั่น ICT ของฮิตาชิเอเชียร่วมมือกับลูกค้าและเสนอบริการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม การใช้งานทางธุรกิจ และโซลูชั่นการรวบระบบต่างๆ

การสร้างโซลูชั่น การสร้างพันธมิตรที่เชื่อถือได้

หน้าที่หลักของเราคือการช่วยให้ลูกค้าทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นและเติบโตได้รวดเร็วขึ้น เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ แต่ไม่ใช่ด้วยตัวเทคโนโลยีเองเท่านั้น เรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม การใช้งานทางธุรกิจ และระบบโซลูชั่นบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เราจะเป็นพันธมิตรของคุณในการสร้างมูลค่าสูงสุดจากเทคโนโลยีที่ใช้ไป ทั้งหมดนี้คือความพยายามของเราที่จะมุ่งมั่นในการลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ ICT พร้อมทั้งผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ถึงขีดสุดด้วย ICT เพื่อเสริมสร้างธุรกิจของคุณ

ความเชี่ยวชาญระดับโลก มุมมองที่กว้างไกลระดับโลก

ฮิตาชิเป็นผู้นำในการค้นพบและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางสังคมในทุกๆ ที่ทั่วโลก ในฐานะที่ธุรกิจระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมของฮิตาชิเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทั่วโลก เราครอบครองโซลูชั่น ICT ที่ล้ำสมัยและมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับโลก อันเป็นความได้เปรียบที่ทำให้คุณเป็นผู้นำในการแข่งขันด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดรวมถึงเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งจะขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

Grandluxe Pte Ltd

Grandluxe ได้ย้ายจากธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กไปเป็นองค์กรขนาดกลาง มีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้ โปรแกรม SAP Business One ในการบริหารจัดการการขยายตัวขององค์กรซึ่ง ฮิตาชิช่วยให้บริษัทแกรนด์ลัก ก่อตั้งธุรกิจแบบบูรณาการด้วยข้อมูลที่ไหลเวียนในระบบอัตโนมัติ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Dynaglass Reinforced Plastics Pte Ltd

ในฐานะผู้ผลิตพลาสติกทนทานสูง Dynaglass Reinforced Plastics จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว และราบรื่นภายในบริษัท ซึ่ง Hitachi Business Solution Integration Division ได้ช่วยในการบูรณาการระบบการทำงานในส่วนของการผลิต และระบบบัญชี ช่วยให้กระบวนการการทำงานมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้สามารถตรวจสอบสภาพของคลังสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

Sumitomo Corporation (Asia) Pte Ltd

เนื่องจาก Sumitomo Corporation มีธุรกิจซึ่งประกอบการในภูมิภาคเอเชีย การบูรณาการธุรกิจส่วนภูมิภาคจึงเป้นสิ่งที่สำคัญต่อการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารจัดการ ซึ่งทาง Hitachi JP1/Software Distribution ได้ช่วยในการลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า และช่วยให้สามารถใช้การบริหารจัดการเครื่องคิมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบรวมศูนย์และแบบแบ่งปัน ซึ่งได้แพร่ไปยังเก้าหน่วยธุรกิจทั่วภูมิภาค ASEAN และอินเดีย

โซลูชั่นด้านไอทีสำหรับการเกษตร

ขณะที่อุตสาหกรรมการเกษตรยังกังวลเกี่ยวกับวิกฤตอาหารในอนาคต ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหานี้ เช่น การสืบทอดและอัตราการพึ่งพาตัวเอง, กลุ่มบริษัทฮิตาชิได้มุ้งเน้นถึงความหลากหลายของโซลูชั่น ฮิตาชิจึงได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้บรรลุการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

ประเภทผลิตภัณฑ์