Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

จากการที่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมวัสดุมากว่า 150 ปี ฮิตาชิอยู่แถวหน้าของธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งและความสามารถให้เพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่แรกเริ่ม อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงที่เชื่อถือได้จากเทคโนโลยีชั้นนำและความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์

Amorphous Metals Metglas คือ วัสดุที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติแบบแม่เหล็กที่ไม่เหมือนใคร เราบริการจัดหาวัสดุนี้ให้แก่บริษัทต่างๆ และยังใช้วัสดุดังกล่าวในการผลิตหม้อแปลงที่มีน้ำหนักเบาและประหยัดพลังงาน

ความสำเร็จของกลุ่มส่วนหนึ่งมาจากความเข้มแข็งและความสามารถในการเผชิญปัญหาที่ท้าทายของตลาดโลกในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะที่ยังคงปรับให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าและให้คุณค่าในสมรรถนะที่สูง

ธุรกิจด้านวัสดุได้รับประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีทั่วโลกและเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระดับโลกภายในครอบครัวฮิตาชิ การนำเอางานวิจัยระดับโลกและความเชี่ยวชาญระดับ
ท้องถิ่นมารวมกันทำให้บริษัทมีความเหนือกว่าด้านการแข่งขัน

ประเภทผลิตภัณฑ์