Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

Hitachi ได้ซื้อบริษัท ACCSYS Technology ซึ่งผลิต Linac Accelerator "PULSAR" ผลิตภัณฑ์ PULSAR มีความเชื่อถือได้ และราคาประหยัด เป็นโซลูชั่นสำหรับความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นของโปสิตรอนเรดิโอเทรเซอร์ และเป็นตัวแทนของโปสิตรอนเรดิโอเทรเซอร์ ในยุคถัดไป ผลิตภัณฑ์ใช้ คอมแพคอาร์เอฟ ที่ได้รับใบอนุญาตล่าสุด ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการผลิตที่สูง และหน่วยเคมีชั้นสูง PULSAR มี 7Mev และ 11 Mev ให้เลือก พร้อมเป้าหมายที่หลากหลาย และ มัลติบีม

ข้อมูลบริษัท/ สำนักงาน

  • บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
    แผนกเครื่องจักร & กระบวนการอุตสาหกรรม & พลังงาน
  • ชั้น 18 ตึกรามาแลนด์, เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500, ประเทศไทย
  • pip@has.hitachi.co.th
  • T : +66 (2) 632 9292
    F :+66 (2) 632 9298/9