Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

Hitachi Multimedia Equipment เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำ โดยได้พัฒนาธุรกิจทั่วโลกในสี่ด้านหลักคือ ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง

ฮิตาชิได้พัฒนาความหลากหลายของเครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจ โดยมีคุณสมบัติชั้นเลิศอย่างเช่นระบบเลนส์พิเศษสามารถให้ภาพได้ขนาดใหญ่แม้ในพื้นที่จำกัดและมีความคมชัดสูง      
สามารถเยี่ยมชมรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้ที่ประเทศของคุณ
ฮิตาชิได้พัฒนาความหลากหลายของเครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจ โดยมีคุณสมบัติชั้นเลิศอย่างเช่นระบบเลนส์พิเศษสามารถให้ภาพได้ขนาดใหญ่แม้ในพื้นที่จำกัดและมีความคมชัดสูง      
สามารถเยี่ยมชมรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้ที่ประเทศของคุณ

บริษัทยังคงอุทิศตัวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ระดับโลกโดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม่เหมือนใครในภาคธุรกิจเหล่านี้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อบรรลุความต้องการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของลูกค้าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง

ฮิตาชิมีประเพณีที่ถือมายาวนานแล้วว่าจะต้องมั่นใจได้ว่าคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และความอเนกประสงค์จะต้องดีที่สุด โปรเจ็คเตอร์มัลติมีเดียที่ได้รับรางวัลซึ่งมีเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของฮิตาชิและมีคุณสมบัติที่หาคู่แข่งไม่ได้นั้น ช่วยให้ใครก็ตามที่มีความต้องการด้าน
มัลติมีเดียสามารถสร้างงานนำเสนอมัลติมีเดียที่น่าประทับใจได้

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์, ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยอย่างสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

ทศวรรษ 1940

 • สร้างอุปกรณ์ไร้สาย
 • สร้างเครื่องรับวิทยุ
 • พัฒนาอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

ทศวรรษ 1950

 • เปิดตัวทีวีขาวดำครั้งแรก
 • สร้างวิทยุทรานซิสเตอร์

ทศวรรษ 1960

 • สร้างโทรทัศน์สี
 • พัฒนาเครื่องบันทึกเทปและสเตอริโอ
 • สร้าง VCR เพื่อการศึกษา
 • พัฒนาโทรทัศน์สีที่ใช้ทรานซิสเตอร์ล้วน

ทศวรรษ 1970

 • สร้าง VT-4000 VCR

ทศวรรษ 1990

 • ออกโทรทัศน์จอแบบรุ่น Wooo Series

ประเภทผลิตภัณฑ์