Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

Hitachi ได้จัดหาผลิตภัณฑ์และสินค้าบริการแบบครบวงจรสำหรับโครงการต่างๆให้กับบริษัทคู่ค้าในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์การส่งพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

พลังงานนิวเคลียร์ไร้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นคุณลักษณะสำคัญของความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของฮิตาชิ เพื่อลดภาวะโลกร้อน
การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานภายใต้สภาพอากาศและสภาวะอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ฮิตาชิมอบระบบที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือในการผลิตพลังงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

และจากประสบการณ์ในการทำงานด้านพลังงานกว่า 100 ปีช่วยให้ Hitachi ได้พัฒนาระบบสำหรับพลังงานไฟฟ้าและความพยายามด้านการรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเริ่มขึ้นด้วยระบบการผลิตพลังงาน

ทาง Power Systems Group ได้จัดหาผลิตภัณฑ์และสินค้าบริการแบบครบวงจรเพื่อระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยมีความชำนาญเกียวกับโรงงานผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ทาง Power Systems Group ยังได้จัดส่งการให้บริการบำรุงรักษาหลังการขายรวมถึงบริการดำเนินการทำงานกับผลิตภัณฑ์และระบบของ Hitachi ให้กับลูกค้า

เนื่องจากความสำคัญของไฟฟ้าที่มีต่อการใช้ชีวิตของผู้คน อุตสาหกรรมและสังคม ทำให้ Hitachi ตั้งเป้าหมายที่จะช่วยสร้างแหล่งพลังงานที่มั่นคง และการนำไปสู่สังคมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ และไม่ใช่เพียงแค่สำหรับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เป็นสำหรับทั้งโลก

Hitachi ได้เริ่มต้นผลิตอุปกรณ์สำหรับการทำเหมืองและโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ จากนั้นจึงได้ย้ายจากการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำไปเป็นไฟฟ้าพลังงานความร้อน และต่อเนื่องไปถึงการผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ และหลังจากผ่านไปหลายปี Hitachi ได้ช่วยสร้งแหล่งพลังงานเพื่อตอบสนองกับความต้องการในยุคต่างๆ ดดยในปัจจุบันนี้ Hitachi ได้ตั้งเป้าในการพัฒนาด้านการริเริ่มการผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหิน และพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมไปถึง "smart grid" รวมถึงเทคโนโลยีในการกักเก็บพลังงานจำนวนมาก ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลซึ่งตั้งเป้าสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งพลังงาน

ทศวรรษ 1910

 • ประสบความสำเร็จในการสร้าง มอเตอร์ไฟฟ้า 5HP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกของ Hitachi ที่ร้านซ่อม และหลังจากที่ได้สร้างโรงงานผลิตในหมู่บ้าน Hitachi ซึ่งนับเห็นการก่อตั้ง Hitachi
 • สร้างตัวแปลงกระแสไฟ 5-kVA โดยมีตราสัญลักษณ์ Hitachi ฝังอยู่
 • ประสบความสำเร็จในการสร้างตัวแปลงกระแสไฟ 2-kVA
 • โรงงานผลิตไฟฟ้า Ishioka Daiichi ในจังหวัดอิบารากิเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่สร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมความแข็งแกร่ง ซึ่งนับเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่งแรงของญี่ปุ่น
 • Hitachiได้ทำการจัดส่งสามกังหันใบพัดน้ำระดับ 10,000HP ให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้า Iwamuro ของบริษัท Tone Electric Power (ปัจจุบันใช้ชื่อว่า TEPCO) โดยที่มีนิตยสารข่าว Toyo Keizai ได้ชื่นชมทาง Hitachi ว่า: "ในช่วงที่บรัทต่างๆของญี่ปุ่นไม่สามารถผลิตกังหันใบพัดน้ำระดับ 1,000HP ได้ ถือเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่ทาง Hitachi สามารถสร้างระดับ 10,000HP ได้สำเร็จ"

ทศวรรษ 1920

 • นำเข้าเทคดนโลยีสำหรับหม้อต้มจากบริษัท Yarrow & Company ในสหราชอาณาจักร

ทศวรรษ 1930

 • เริ่มต้นการผลิตตัวแปลงกระแสไฟแบบติดกับเสา
 • อุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้า Senju
 • กังหันใบพัดไอน้ำสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้า

ทศวรรษ 1940

 • Hitachi ได้ส่งออกกังหันใบพัดน้ำ Pelton ให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้า Macabu ในบราซิล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งออกกังหันใบพัดน้ำ ออกนอกประเทศ

ทศวรรษ 1950

 • เครื่องกำเนิดกระแสไฟกังหันใบพัดไอน้ำสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้า Madura ในอินเดีย
 • Hitachi ได้ส่งออกกังหันใบพัดน้ำ และเครื่องกำเนิดการแสไฟ AC ให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้า Sakuma ของ J-POWER
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน Sendai ของ Tohoku Electric Power
 • ตัวแปลงกระแสไฟสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าย่อย Nishi-Tokyo ของ J-POWER

ทศวรรษ 1960

 • Hitachi จัดส่งกังหันใบพัดน้ำและเครื่องกำเนิดการแสไฟ ให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้า Kurobe No. 4 ของKansai Electric Power
 • เตาปฏิกรณ์สำหรับฝึกอบรมของ Hitachi เสร็จสมบูรณ์
 • เตาปฏิกรณ์สำหรับการวิจัย No.3 แบบ heavy-water ยูเรเนียมเป็นกลางของญี่ปุ่น สำหรับสถาบันวิจัยพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น
 • กังหันใบพัดสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน Goi ของ Tokyo Electric Power (TEPCO)

ทศวรรษ 1970

 • กังหันใบพัด และเครื่องกำเนิดการแสไฟสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้า Kashima ของ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้า Tangshan ในจีน
 • โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Shimane Unit 1 ของ Chugoku Electric Power
 • กังหันใบพัดน้ำ และเครื่องกำเนิดการแสไฟสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้า Guri No. 2 ในเวเนซุเอลา

ทศวรรษ 1980

 • Unit 1 ของโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน Matsushima ของ J-POWER
 • ตัวแปลงกระแสไฟ DC/AC สำหรับการเชื่อมต่อ ฮอกไกโด และ ฮอนชู
 • โรงงานผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานวงจรการผลิตแห่งแรกของญี่ปุ่น
 • เช่น โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Fukushima Daini Unit 2 และ 4 โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Shika ของ Hokuriku Electric Power ฯลฯ
 • JT-60 สำหรับองค์กรพลังนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น

ทศวรรษ 1990

 • เตาปฏิกรณ์แบบหม้อต้มน้ำขั้นสูงเช่น โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Kashiwazaki-Kariwa Unit 6 และ 7 ของ TEPCO
 • ผลิตตัวแปลงกระแสไฟ Super amorphous ขึ้นที่แผนก Nakajo Division ของ Hitachi Industrial Equipment Systems เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับการเตรียมพร้อม

ทศวรรษ 2000

 • งานด้านวิศวกรรม การจัดหาและการก่อสร้างสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหินแบบใช้แรงดันระดับวิกฤติ ในสหรัฐฯ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหินของมณฑล Jiangxi ในจีน

ประเภทผลิตภัณฑ์