Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ฮิตาชิเสนอสารกึ่งตัวนำและวัสดุสารกึ่งตัวนำมากมายหลายรูปแบบสำหรับความต้องการในการผลิตของคุณ

เซมิคอนดักเตอร์ที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายของฮิตาชิ
เช่นไดโอดแรงดันสูงและฉนวนประตูทรานซิสเตอร์สองขั้ว (IGBT) ได้ถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม
สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เราเป็นกำลังสำคัญในตลาดสารกึ่งตัวนำโลก และรับผิดชอบสำหรับผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงที่หลากหลาย

ประเภทผลิตภัณฑ์