Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

บทสัมภาษณ์

"การปลูกต้นไม้ทดแทนในประเทศไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในเอเซีย"

นาย โทชิโอะ โทดะ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด

นาย โทชิโอะ โทดะ

กิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) เพื่อสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบอันสำคัญที่สุดสำหรับฮิตาชิ กรุ๊ป โดยได้ริเริ่ม วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม 2025 เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ลง 1,000 ล้านตัน ต่อปี การปลูกต้นไม้ทดแทนในประเทศไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดากิจกรรม CSR ของ ฮิตาชิ กรุ๊ป ในประเทศแถบทวีปเอเซีย เช่น สิงคโปร์ อินเดีย ฯลฯ

เป็นที่น่าเสียดายที่ผมพลาดการเข้าร่วมการปลูกต้นไม้ ( Tree Planting Forum) ครั้งแรกไป แต่ผมก็เฝ้ารอให้ถึงการจัดงานในปีนี้มากเลยทีเดียว

"ผมได้ตระหนักว่า สำนึกของเหล่าพนักงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ได้เปลี่ยนไปแล้ว"

นาย คาซึโอะ คาราซาว่า – กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

นาย คาซูโอะ คาราซาว่า

การที่ได้เฝ้าดูเหล่าพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมงานนี้ แม้จะตรงกับวันหยุดก็ตาม ทำให้ผมตระหนักว่า สำนึกต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ผมได้รับมอบหมายให้มาที่ประเทศไทยในปีนี้ และนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมในการปลูกต้นไม้ ผมรู้สึกประทับใจมากๆ

"ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนเป็นผู้ให้กลับไปยังสิ่งแวดล้อมของเรา และผมจะแวะเวียนกลับมาดูต้นไม้ทั้งหลายของผม ตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่"

นาย โทชิยะ ฮาเซมิ– กรรมการผู้จัดการของ บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

นาย โทชิยะ ฮาเซมิ

คุณอาจติดกับภาพลบว่า เครื่องจักรกลใช้ในการก่อสร้างนั้น ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งมันไม่จริงเลย ในทางกลับกัน เครื่องจักรกลใช้ในการก่อสร้างมีส่วนช่วยสังคมในหลากหลายด้าน ตัวอย่างเช่น เครื่องขุดขนาดเล็กที่ฮิตาชิ กรุ๊ปได้ทำการบริจาคภายใต้โครงการนี้ อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ พาหนะขุดและเคลื่อนย้ายแร่ ในอดีต แร่ในดินถูกขุดและเคลื่อนย้ายออกไปเฉยๆ แต่ในปัจจุบัน เครื่องจักรนี้ ขุดแร่ และยังทำให้ดินอ่อนตัวด้วยส่วนท้ายของเครื่อง เพื่อให้สามารถใช้ผืนดินนั้นในการเกษตรต่อไปได้

เครื่องจักรเหล่านั้น มีส่วนร่วมที่อาจถูกมองข้ามในการปลูกต้นไม้ทดแทนที่เราสามารถทำได้ เช่น ปลูกต้นกล้าด้วยมือของเรากันเอง ผมต้องกลับมาเห็นต้นไม้ต่างๆที่ผมได้ลงมือปลูกไว้ ตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่

ข้อสรุปทางความคิดหลังได้ปลูกต้นไม้

พนักงานทั้งหลายในกลุ่ม ซึ่งได้ร่วมปลูกต้นไม้ในปีนี้ ตลอดจนเมื่อปี 2008 กล่าวว่า พวกเขาตระหนักว่า พวกเขาจะต้องปลูกป่าต่อไปอย่างต่อเนื่อง พวกเขาได้ตระหนักเช่นนั้น จากการได้มาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง กับการปลูกต้นกล้า และเฝ้าดูพวกมันโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง

"การปลูกต้นกล้าด้วยมือและด้วยใจเต็มร้อย ทำให้พวกเราตระหนัก ว่า ธรรมชาตินั้นมีพลังมากเพียงใด และความสมดุลของระบบนิเวศที่เป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้น มีค่ามากเพียงใด พวกเราไม่ได้เพียงแต่ปลูกต้นไม้ แต่พวกเรากำลังสร้างป่าและอนาคตสำหรับเด็กรุ่นหลัง ฉนั้น เรามาเริ่มลงมือซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เพื่อลูกหลานที่จะต้องอยู่ต่อไปในอนาคต" คำกล่าวนี้ จากผู้นำกลุ่ม ได้สร้างแรงบันดาลใจ และกินใจหลายๆคนที่อยู่ในที่นั้น

ผู้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้ทดแทนในเมืองไทย

บทบาทของ ฮิตาชิ กรุ๊ป ในการส่งเสริม 'วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม 2025

ฮิตาชิ กรุ๊ป มุ่งมั่นกับวิสัยทัศน์หลัก 3 ประการ คือ การป้องกันโลกร้อน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการสงวนรักษาระบบนิเวศ เป้าหมายของเรา คือ การทำให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรมากกว่าเดิม โดยการส่งเสริมการผลิตระดับโลกที่ลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ตลอดระยะเวลาการใช้งานของมัน

จากวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น บัดนี้ เราได้ก่อตั้ง 'วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม 2025' ขึ้น ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ต่อปี ได้ถึง 100 ล้านตัน ผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศแล้ว การปลูกต้นไม้ทดแทนได้กลับมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

ฮิตาชิ กรุ๊ป เห็นด้วยอย่างเต็มที่กับ แนวทฤษฎีความคิด "โครงการป่าเพื่ออนาคต – การรณรงค์ร้อยล้านต้นไม้ในประเทศไทย" ที่ริเริ่มโดยมูลนิธิเพื่อสันติภาพและสิ่งแวดล้อมโลกและเรายังให้ความร่วมมือเต็มที่กับโครงการนี้ด้วย เราได้บริจาคเงินจำนวน 2.3 ล้านบาท (ประมาณ US$65,000) ให้แก่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตลอดจนเครื่องขุดขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง จากฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ประเทศไทย) พนักงานทั้งหลายของฮิตาชิ กรุ๊ปได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การปลูกต้นไม้จริงๆอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ :