Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นแห้งแล้ง เศร้าสลดในอัตราที่น่ากลัว ระบบนิเวศของโลกกำลังสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญที่สุด นั่นคือ ป่า ซึ่งคอยกักเก็บน้ำและผลิตอ็อกซิเจ็นด้วยการสังเคราะห์แสง

ขณะที่มีรายงานจากทั่วโลกเกี่ยวกับอากาศที่แปรปรวน ผิดธรรมชาติ การลดลงของปริมาณป่า ซึ่งทำให้เกิดโลกร้อนนี้ คือหนึ่งในปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขด่วนที่สุดสำหรับมนุษย์โลก

คำขวัญของ "โครงการป่าเพื่ออนาคตในประเทศไทย" คือ "ปลูกเพื่อโลก, ปลูกเพื่ออนาคต"

ความเขียวชะอุ่มที่กำลังจะไม่มีให้เห็นของประเทศไทย

การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น มาสู่กรุงเทพฯ ใช้เวลาหกชั่วโมง ในอดีต ประเทศไทยนั้นมีป่าเขียวอยู่นับไม่ถ้วนและเคยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งออกไม้ แต่ในปัจจุบัน ภาพลักษณ์ของเมืองแบบสมัยใหม่เต็มที่ของประเทศ ไม่มีสิ่งใดเหลือที่พอจะบอกเล่าให้เห็นภาพในอดีตนั้นได้เลย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ ช่วยยืนยันความรู้สึกนี้ได้ : ป่าที่ปกคลุม 53% ของอาณาเขตของประเทศในปี 1961 ได้ลดลงเหลือเพียง 26.6% ในปี 1991 แต่ตามข้อมูลล่าสุด ปัจจุบันนั้นเหลือปกคลุมน้อยกว่า 20% แล้วด้วย

picture : Dramatically Deforestated Behind the Economic Growth

ด้านลบของการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ในเขตปริมณฑลคือ การทำลายป่าเกิดขึ้นรวดเร็วด้วยการตัดไม้ทำลายป่าไม่เลือกที่ และด้วยการตัดแล้วเผา (slash–and–burn) และเหล่านั้นเอง นำมาซึ่งปัญหาอันสาหัสรุนแรง

picture : Thai Mangrove Forest (or Bush)

ป่าชายเลนไทย รัฐบาลไทยกำลังพยายามปกป้องป่าของไทยผ่านหลักกฎหมาย ซึ่งเป็นคำสั่งประกาศห้ามเด็ดขาดไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าและส่งออกไม้

พิธีเปิด

photo : Opening Ceremony photo : Opening Ceremony

พิธีเปิด ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2009 ณ ฮอลล์ใหญ่ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันที่จัดเมื่อปีที่แล้ว พิธีเริ่มขึ้นเวลา 10.30น. โดยการกล่าวเปิดงานของคุณโทโมโกะ ยาโนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของมูลนิธิเพื่อสันติภาพและสิ่งแวดล้อมโลก งานนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นจาก UNEP มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก มีความสนใจและกะตือรือร้น ใส่ใจเป็นอย่างสูงในโครงการนี้

ความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในฐานะผู้สนับสนุนหลักตั้งแต่ปี 2007 ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก ฮิตาชิ กรุ๊ป มีประมาณ 40 บริษัทอยู่ในประเทศไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2009 ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานสำหรับคนประมาณ 20,000 คน ทางเราต้องการจะดำเนินโครงการการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทแบบนี้ให้ต่อเนื่องไปอย่างตื่นตัว

"พวกเราหวังที่จะทำให้กิจกรรมการปลูกต้นไม้นี้ เป็นกิจกรรมที่ยึดถือชุมชนเป็นหลัก"

photo : Ms. Tomoko Yano

พื้นที่ทางบกของประเทศไทยมากกว่าครึ่ง เคยถูกปกคลุมไว้ด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่เป็นเพราะการทำลายป่าอันสืบเนื่องมาจากหลากหลายเหตุผล ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการด้านอุตสาหกรรม พื้นที่ป่าลดลงเหลือน้อยกว่า 20% ของพื้นที่ทางบกทั้งหมด คนไทยทราบความจริงข้อนี้กันดี และรัฐบาลไทยผู้ซึ่งรับรู้ได้ถึงวิกฤต กำลังพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยด้วยการริเริ่มโครงการนี้

การรณรงค์พันล้านต้นไม้ในประเทศไทย จำเป็นต้องให้ยึดชุมชนเป็นหลักมากขึ้น หากเราจะโฆษณาประชาสัมพัธ์เกี่ยวกับกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเมืองและใกล้เมือง มันจะเป็นโอกาสอันดีที่จะเพิ่มความระแวดระวังของคนไทยเรื่องความสำคัญของป่า พวกเราหวังให้ ฮิตาชิ กรุ๊ป เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งๆขึ้นไปในการสนับสนุนการคิดพัฒนาการรณ-ณรงค์ต่างๆในอนาคต

น.ส. โทโมโกะ ยาโนะ
เลขาธิการใหญ่
มูลนิธิเพื่อสันติภาพและสิ่งแวดล้อมโลก (FGPE)

ไปปลูกต้นไม้กันเถอะ

ความหมายของการปลูกต้นไม้

หลังจากตั้งใจฟังผู้นำให้ความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้แล้ว พนักงานฮิตาชิ และครอบครัว ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ กับการปลูกต้นกล้าที่ได้รับการจัดเตรียมไว้ให้


ปลูกต้นไม้เพื่อโลก, ปลูกต้นไม้เพื่ออนาคต