Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

พนักงานรู้สึกอย่างไรกันบ้าง เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้?

คุณ กาญจนา สุทธิวงศ์กูล

ดิฉันคิดว่า ดิฉันเป็นห่วงเรื่องการประหยัดพลังงาน ในสำนักงาน ดิฉันได้พยายามอยู่เสมอที่จะปิดคอมพิวเตอร์เวลาไม่ได้ใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตอนนี้ หลังจากได้สัมผัสกับการปลูกต้นไม้ ดิฉันจึงเข้าใจถ่องแท้ในความสำคัญของสิ่งที่ดิฉันได้ทำให้กับ 'สิ่งแวดล้อม'

คุณ กาญจนา สุทธิวงศ์กูล

คุณ กัญญา โพธิกิตติ

สิ่งที่ดิฉันจับต้องอยู่ทุกวันที่ทำงาน ล้วนเป็นวัตถุที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อดิฉันได้มีโอกาสจับต้องดินครั้งแรก นับตั้งแต่ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ดิฉันหวนนึกถึง เมื่อตอนเด็ก ที่ได้เล่นกับเพื่อนๆใกล้กองดิน ด้วยโอกาสที่ดิฉันมีนี้ ดิฉันอยากหันมาใส่ใจธรรมชาติอีกครั้ง

คุณ กัญญา โพธิกิตติ

คุณ อริศรา นิลมาลา

นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสร่วมปลูกต้นไม้ พูดตรงๆว่า ดิฉันเคยสงสัยว่าการปลูกต้นไม้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจริงๆหรือ แต่ตอนนี้ หลังจากที่ได้มาเห็นต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ปีที่แล้วนั้นเติบโตจากเดิมมากและดิฉันก็ได้ปลูกต้นกล้าทั้งหลายด้วยมือของดิฉันเอง ข้อสงสัยนั้นจึงได้หมดไป

คุณ อริศรา นิลมาลา

คุณพรพงศ์ ธาดาพงศธร

ต้นไม้เปรียบเสมือนแม่ในโลกของธรรมชาติ เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีพวกมัน การปลูกต้นไม้ทดแทนไม่เพียงจะช่วยฟื้นฟูป่า แต่ยังจะช่วยเปลี่ยนจิตสำนึกของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ความเพียรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การนำกระดาษที่ใช้แล้วในที่ทำงานกลับมาใช้ใหม่ หรือการไม่ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้อย่างมหาศาล

คุณพรพงศ์ ธาดาพงศธร

สิ่งที่เราได้เห็นผ่านกิจกรรมอันต่อเนื่อง

การได้พบกับต้นกล้าวัย 1 ปี อีกครั้ง

ขณะที่แขกผู้มีเกียรติกำลังเข้าร่วมพิธีเปิดงานอยู่นั้น พนักงานของฮิตาชิ กรุ๊ป และครอบครัว ได้ไปเยือนสถานที่ที่พวกตนได้ปลูกต้นไม้ไว้เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว ภาพที่พวกเขาเห็นอยู่ด้านหน้านั้น ช่างแตกต่างไปจากภาพที่อยู่ในความทรงจำของพวกเขามาก

"ต้นกล้าช่างโตเร็วอะไรขนาดนี้!"

เมื่อก่อนนี้ ต้นกล้าพวกนี้ สูงประมาณ 1 เมตร แต่ตอนนี้ พวกมันได้โตขึ้นมาก พวกมันไม่ใช่ "ต้นกล้า" อีกต่อไป แต่เป็น "ต้นไม้โต" แล้ว !

Last Year and This Year Sapling