Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

สารจากผู้บริหาร

อิชิโร่ อิโนะ

ปัจจุบันนี้ สังคมและลูกค้าต่างมีความต้องการนวัตกรรมโซลูชั่นแก้ปัญหาต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ กลุ่มบริษัทฮิตาชิจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางนวัตกรรมโดยการส่งมอบนวัตกรรมให้แก่ลูกค้าและสังคมผ่านการหลอมรวมระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี, ข้อมูลทางเทคโนโลยี รวมถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายของเรา

เรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมด้วยความเชี่ยวชาญและความสามารถเฉพาะกลุ่มที่มีอย่างกว้างขวาง มามากว่า 100 ปี ซึงจะช่วยให้ธุรกิจเรามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปลอดภัยโดยการบูรณาการทางไอทีและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน

เอเชียมีความหลากหลายและมีพลังในการขับเคลื่อนภูมิภาคค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสสำหรับฮิตาชิอย่างมาก ซึ่งทุกคน รวมทั้งตัวผมเองก็คาดหวังว่าจะผลักดันธุรกิจนี้ให้เติบโต เสมือนเรากำลังทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดของโลก

เส้นทางยุทธศาสตร์ที่เราได้ดำเนินการในภูมิภาคนี้ทำให้ฮิตาชิมีข้อได้เปรียบในด้านกลยุทธ์เชิงรุกและมีโอกาสในการแข่งขันที่สูงกว่า ในฐานะที่เป็นผู้บริการด้านโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ บริษัทของเราจึงมีกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นบริษัทของเราก็พร้อมบริการและอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี

ภายใต้แผนงานกลางปีพ.ศ 2560,  ฮิตาชิได้สร้างสรรค์ความร่วมมือจากหลายฝ่ายกับลูกค้าผ่านความก้าวหน้าทางธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมเพื่อที่จะเข้าสู่การเป็นพันธมิตรกับนวัตกรรมในยุค IOT (อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง)ในการวางแผนได้มุ่งเน้นขอบเขตของสี่ธุรกิจหลัก ได้แก่ พลังงาน; อุตสาหกรรม, การจัดจำหน่าย น้ำ; เมือง; และการเงิน, สาธะรณูปโภคและสุขภาพ โดยหลักการ IOT ของเรา “LUMADA” จะส่งต่อนวัตกรรมที่ใหม่และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้แก่ลูกค้าของเราในสังคมที่เคลื่อนตัวเข้าสู่การกลายเป็นดิจิทัล

ด้วยคำมั่นสัญญาที่แข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดถูกกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทเรา –
“ฮิตาชิจะส่งมอบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ที่ท้าทายของสังคม ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจณ์แล้วในตลาดโลก เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกได้ “

และด้วยการเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการผลักดันจากความทุ่มเทและความสามารถของพนักงาน โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจึงได้เป็นบริษัทที่ดีในการนำนวัตกรรมทางสังคมมาสู่เอเชีย

โคจิน นาคาคิตะ
ประธานกรรมการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด