Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ความท้าทาย การเพิ่มขึ้นของความต้องการน้ำสะอาด: ความท้าทายด้านความต้องการน้ำของแคนดี้

การขยายตัวของประชากรในจังหวัดภาคกลางของศรีลังกาได้แซงขีดความสามารถในการผลิตน้ำดื่มไปอย่างมาก มีการจ่ายน้ำประปาเพียงหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้คนส่วนใหญ่ของ Greater Kandy ต้องพึ่งพาทั้งถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อกักเก็บน้ำ หรือไปยังบ่อน้ำที่อยู่ห่างไกลเพื่อเก็บน้ำ การขาดความสามารถในการเข้าถึงน้ำสะอาดเป็นสิ่งที่ฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจของ Greater Kandy เนื่องจากแหล่งรายได้หลักของประเทศมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เคยมีการพยากรณ์จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2001 ว่า จะมีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วในพื้นที่ Greater Kandy ทำให้ต้องมีการเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดไปยังพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับประชาชน รัฐบาลศรีลังกาตัดสินใจที่จะดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจ่ายน้ำสะอาดไปยังผู้คนของ Greater Kandy คุณ PH ซารัฐ แกมินี, ผู้อำนวยการโครงการของคณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB) จึงได้เรียกประกวดราคาโครงการ โดยมีข้อกำหนดต่อไปนี้


จ่ายน้ำไปยังประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นใน Greater Kandy

ตามคำร้องขอของรัฐบาลศรีลังกา การศึกษาถูกดำเนินการโดยหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ของการเพิ่มความสามารถในการจ่ายน้ำดื่มในพื้นที่ Greater Kandy การศึกษาพบว่าโครงการที่จะขยายความสามารถในการจ่ายน้ำดื่ม ต้องเผชิญกับความท้าทายทางวิศวกรรมหลายด้าน ถนนที่แคบและคดเคี้ยว รวมทั้งเส้นทางไปยังสถานที่ให้บริการของอ่างเก็บน้ำมีความลำบาก เพิ่มความซับซ้อนมากในการก่อสร้างท่อส่ง


องค์ประกอบด้านวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าของโครงการเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับความสำเร็จ และเราต้องเลือกผู้รับเหมาที่มีความสามารถ

คุณ PH. ซารัธ แกมินี, ผู้อำนวยการโครงการ,
คณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB)

Mr P.H. Sarath Gamini, Project Director (NWSDB)


สนับสนุนด้วยปั๊มที่ทนทาน ซึ่งใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก

ในอดีต โรงงานบำบัดน้ำถูกก่อสร้างในปี 1989 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจ่ายน้ำสะอาดไปยังพื้นที่ เรามีโครงการที่ชื่อว่า Kandy Municipality Water Supply แต่ปัญหาก็คือ นอกจากความสามารถในการผลิตน้ำที่ไม่เพียงพอโดยโรงงานบำบัดน้ำก่อนหน้านี้ คุณภาพของปั๊มยังไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดท่อระเบิดบ่อยๆ ซึ่งลดปริมาณน้ำที่สามารถจ่ายไปยังท้องถิ่น การที่มีทรายอยู่ในน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพของปั๊มลดลง ยังมีส่วนทำให้ท่อระเบิดอีกด้วย ในสถานการณ์ที่เกิดท่อระเบิดแต่ละครั้ง ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการซ่อมแซม ดังนั้นคณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB) ของรัฐบาลศรีลังกาจึงต้องวางข้อกำหนดให้แก่ผู้ประกวดราคา เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของปั๊ม

เป้าหมายของผู้อำนวยการโครงการคณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB) คือ การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ เพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ้นของประชากรของเมือง Kandy และของพื้นที่ Greater Kandy เมื่อเสร็จสิ้นการโครงการ พื้นที่จะเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำสะอาดได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยมีสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สดใสขึ้น รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวพื้นเมืองด้วย


คุณภาพของระบบปั๊มก่อนหน้านี้ไม่ทนทาน เนื่องจากทรายที่เข้าไปในระบบ ทำให้ปั๊มสึกหรอและเสียอย่างรวดเร็ว

~ คุณ M. S. พินโต, หัวหน้าวิศวกร,
Hitachi Plant Technologies Ltd. (ศรีลังกา)

ตรวจติดตามและควบคุมการบำบัดน้ำในโรงงานต่างๆ ในภูมิภาค

ขอบข่ายงานที่กว้างของโครงการ หมายถึงการตรวจดูแลกระบวนการบำบัดน้ำ จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูง จำเป็นต้องมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่จำนวนมากเพื่อตรวจสอบที่ไซต์งานเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นของกระบวนการบำบัดน้ำ

ข้อกำหนดสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ NWSDB วางเอาไว้คือ ต้องมีต้นทุนการดำเนินการและการบำรุงรักษาที่ต่ำเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว การที่สามารถตรวจดูแลสถานะของกระบวนการบำบัดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความท้าทายทางวิศวกรรมที่วิศวกร Hitachi ต้องเผชิญ พวกเขาต้องออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำโดยใช้หลักปฏิบัติขั้นสูงที่สุดเท่านั้น และถือเป็นคำมั่นสัญญาว่า เราจะมีน้ำสะอาดสำหรับผู้คนใน Greater Kandy อย่างพอเพียง

ความท้าทาย

ความท้าทายด้านโครงการบริหารจัดการน้ำใน Greater Kandy:

  • เพื่อจ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัดปริมาณมากไปยังประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นในศรีลังกา
  • เพื่อสนับสนุนด้วยปั๊มที่ทนทาน ซึ่งใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก
  • เพื่อตรวจติดตามและควบคุมการบำบัดน้ำในโรงงานต่างๆ ในภูมิภาค