Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

โซลูชั่น ระบบบำบัดน้ำขั้นสูงของ Hitachi

คณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB) ของศรีลังกาได้เน้นถึงข้อกำหนดซึ่งระบบการบำบัดน้ำแห่งใหม่ต้องดำเนินการให้ได้ ระบบบำบัดน้ำแห่งใหม่ซึ่งถูกก่อสร้าง ต้องจ่ายน้ำสะอาดปริมาณมากให้กับประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นของ Greater Kandy นอกจากนี้ ต้องทำให้มีงานบำรุงรักษาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อก่อสร้างโครงการเสร็จ ด้วยการจัดซื้อปั๊มคุณภาพสูง เนื่องจากการจ่ายน้ำสะอาดมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของพื้นที่ จึงต้องไม่มีการหยุดชะงักในการจ่ายน้ำ Hitachi Plant Technologies เข้าใจถึงความสำคัญในการส่งมอบโครงการที่สำเร็จ และมุ่งมั่นที่จะนำโซลูชั่นดังกล่าวไปตอบสนองความต้องการของประชากรชาวศรีลังกาได้อย่างแท้จริง


การส่งมอบปั๊มคุณภาพสูง

Delivery of quality pumps

ภายใต้เฟส I, ขั้น I, โครงสร้างส่วนการรับน้ำขาเข้าถูกก่อสร้างขึ้น เพื่อรับน้ำจากแม่น้ำมหาเวลี ท่อส่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. และถูกสร้างข้ามแม่น้ำมหาเวลี สะพานปั๊มถูกก่อสร้างขึ้นที่ Gohagoda เพื่อจุดประสงค์ในการปั๊มน้ำข้ามสะพาน จากนั้นน้ำจะถูกทำให้สะอาดที่โรงงานบำบัดน้ำ ซึ่งถูกก่อร้างขึ้นที่ Katugastota และน้ำสะอาดจะถูกจ่ายไปยังอ่างเก็บน้ำบริการผ่านท่อส่งน้ำที่มีความยาว 26.5 กม. ในพื้นที่ Greater Kandy นอกจากความจำเป็นในการจ่ายน้ำปริมาณมากไปยังบริเวณ Greater Kandy แล้ว สถานีปั๊มยังต้องสามารถปั๊มน้ำขึ้นไปยังบริเวณสูงภายใน Kandy เช่นบริเวณ Kurugoda ด้วย

เพื่อบรรลุความท้าทายที่มีความซับซ้อนของโครงการ, Hitachi Plant Technologies เลือกปั๊มที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจถึงการส่งมอบน้ำไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างราบรื่น ระบบการจ่ายน้ำในโครงการมีความซับซ้อนมาก มีอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้มากมายหากระบบปั๊มของ Hitachi Plant Technologies ไม่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม นับตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2006 ระบบการบำบัดน้ำที่สร้างโดย Hitachi ยังคงทำงานได้ที่ประสิทธิภาพสูง โดยไม่มีการหยุดชะงักใดๆ


ระบบควบคุมดูแล และระบบจัดเก็บข้อมูล (SCADA)

Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)

เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีโรงงานสูบน้ำและอ่างเก็บน้ำในบริเวณกว้าง จึงจำเป็นที่ต้องมีระบบการควบคุมศูนย์กลาง เพื่อตรวจดูแลสถานะของโรงงานต่างๆ Hitachi สร้างระบบ SCADA ขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ NWSDB พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมซึ่งคอยตรวจดูแลอยู่ตลอดเวลา หนึ่งในประโยชน์หลักของระบบ SCADA คือ สามารถระบุได้ว่าตำแหน่งใดที่มีการสูญเสียน้ำในระบบที่มีอยู่ ซึ่งทำให้ดำเนินการแก้ไขทันที

ระบบ SCADA ประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบซึ่งทำงานร่วมกัน แรกสุดระบบคอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลของกระบวนการต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในโรงงาน มีหน่วยปลายทางระยะไกล ซึ่งต่อเข้ากับเซนเซอร์ต่างๆ ในกระบวนการ ระบบนี้รับผิดชอบในการส่งข้อมูลดิจิตอลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่จัดการ นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งใช้สำหรับการส่งข้อมูลระหว่างระบบจัดการและหน่วยปลายทางระยะไกลอีกด้วย สุดท้ายคือ ข้อมูลที่ประมวลผลและผลการวิเคราะห์ของโรงงานถูกแสดงในหน้าจอแบบเรียลไทม์ ด้วยระบบเชื่อมต่อนี้ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงข้อมูลการวินิจฉัยที่สำคัญ เพื่อตรวจดูแลและควบคุมกระบวนการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยการนำระบบ SCADA มาใช้ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่จำกัดจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ เรายังได้ประโยชน์สูงสุดจากเงินกู้ยืมต่างประเทศที่ใช้จ่ายไป และช่วยให้การขยายโรงงานจ่ายน้ำระบบท่อไปทั่วถึงประชากรชาวศรีลังกา


สำหรับโครงการ เราได้แนะนำระบบ SCADA ซึ่งมีประโยชน์มาก เนื่องจากช่วยลดปริมาณแรงงานที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการและบำรุงรักษาโรงงานให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อช่วยให้วิศวกรชาวศรีลังกาสามารถดูแลเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ได้เป็นอย่างดี Hitachi ยังจัดการฝึกอบรมแก่พวกเขาอีกด้วย

คุณ M. S. พินโต, หัวหน้าวิศวกร, Hitachi Plant Technologies Ltd. (ศรีลังกา)

Mr. M. S. Pinto, Chief Engineer,

Click here to view Water Recycling Process


บริษัทได้ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของเรา แม้จะไม่ได้ครอบคลุมอยู่สัญญา ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเราอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ SCADA ซึ่งใหม่มากๆ สำหรับประเทศของเรา

~ คุณ PH. ซารัธ แกมินี, ผู้อำนวยการโครงการ,
คณะกรรมการน้ำประปา และการระบายน้ำแห่งชาติ (NWSDB))

โซลูชั่นของฮิตาชิ

โซลูชั่นที่ส่งมอบโดย Hitachi ในที่สุด:

  • การส่งมอบปั๊มคุณภาพสูง ซึ่งมั่นใจได้ถึงความทนทานตลอดอายุการใช้งานของระบบบำบัดน้ำ
  • ระบบ SCADA ที่ช่วยเรื่องการตรวจดูแลกระบวนการบำบัดน้ำในหลายสถานที่
  • การฝึกอบรมวิศวกรท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงงานการบำบัดน้ำ