Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ความท้าทาย ค้นหาผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา

หากปราศจากระบบติดตามข้อมูล Hanergy จะไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับแนวโน้มการผลิตและการใช้พลังงานของลูกค้า ซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถติดตามหรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ บริษัทกำลังขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่อย่างรวดเร็ว เช่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา และพวกเขากำลังประสบกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการจัดการเครือข่ายลูกค้าทั่วโลก โดยไม่มีระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่ช่วยให้พวกเขาทราบถึงภาพรวมของระบบ PV ที่ติดตั้งไว้ทั่วโลกได้อย่างชัดเจน

ความต้องการหลักของ Hanergy คือ การสร้างโซลูชั่นระบบติดตามที่ปรับการทำงานได้ตามต้องการ เพื่อยกระดับความสามารถในการควบคุมข้อมูลได้มากขึ้น


Lim Jun You, ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน Commercial Strategy and Innovation, Hanergy


ระบบติดตามข้อมูล PV ส่วนใหญ่ในตลาดเป็นระบบการทำงานพื้นฐานทั่วไป เราต้องการระบบที่ทันสมัยมากกว่า ระบบที่สามารถให้ข้อมูลและสนับสนุนการวิเคราะห์มากขึ้น ในเวลาที่ต้องการและได้บ่อยครั้งที่ต้องการ

Lim Jun You
ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน Commercial Strategy and Innovation, Hanergy


ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ Hanergy คือ การค้นหาพันธมิตรธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนอความต้องการของพวกเขาได้ ผู้ที่สามารถพัฒนาโซลูชั่นระบบติดตามและวิเคราะห์พลังงานที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาทราบถึง 'ข้อมูลที่ชัดเจน' ในการใช้และผลิตพลังงานและมูลค่าที่ประหยัดได้อย่างแท้จริง พวกเขาต้องการพันธมิตรธุรกิจที่ไม่เพียงมีความรอบรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบที่คล้ายกัน แต่ยังต้องมีความเข้าใจในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้ พวกเขายังต้องการทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าการนำระบบไปใช้จะประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม


Ravi Singh, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจ Info-Communications Technology (ICT) Solutions ของ Hitachi Asia Ltd.


โดยทั่วไป ระบบติดตามข้อมูล PV จะบอกให้ลูกค้าทราบว่า พวกเขาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากเท่าใด แต่ในกรณีของ Harnegy พวกเขาต้องการโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบครบวงจรที่ให้ข้อมูลภาพรวมแบบ 360 องศา ซึ่งผนวกรวมระบบ PV ของพวกเขาที่มีอยู่ทั่วโลกไว้ในระบบเดียว

Ravi Singh
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจ Info-Communications Technology (ICT) Solutions ของ Hitachi Asia Ltd.


Lim Jun You, ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน Commercial Strategy and Innovation, Hanergy


เราต้องการโซลูชั่นที่ไม่เพียงแค่บอกได้ว่า เราผลิตไฟฟ้าได้มากเท่าใด แต่ต้องการทราบด้วยว่าระบบของเราทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือไม่... นี่เป็นเพียงความต้องการบางอย่างจากข้อกำหนดอีกมากมายของเรา

Lim Jun You
ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน Commercial Strategy and Innovation, Hanergy

ความท้าทาย

โดยสรุป Hanergy ต้องการพันธมิตรธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่:

  • ไม่เพียงมีความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ แต่ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแท้จริงและรอบด้าน
  • เข้าใจความต้องการข้อมูลและการวิเคราะห์รูปแบบใหม่ที่แตกต่างสำหรับระบบการติดตามข้อมูล
  • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่จำเป็นในการสร้างโซลูชั่นระบบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานที่ทันสมัย และสามารถปรับการทำงานได้ตามความต้องการเฉพาะ สำหรับระบบ PV
  • เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่สามารถให้การสนับสนุนที่จำเป็นอย่างครอบคลุมทุกด้าน