Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

โซลูชั่น ติดตามข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณตลอดวัน

Ravi and Lim Jun You

จากประสบการณ์ทำงานที่ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ และความมุ่งมั่นในการประยุกต์ใช้และการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฮิตาชิให้ความมั่นใจกับ Hanergy อย่างหนักแน่นว่า โครงการของพวกเขาอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่ไว้วางใจได้ นอกจากนี้ ฮิตาชิยังแสดงถึงทักษะการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมในการทำความเข้าใจและจัดหาโซลูชั่นนวัตกรรมที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากที่ได้นำเสนอและทำความเข้าใจร่วมกับลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชั่นและบริการของเรา Hanergy ตัดสินใจเลือก Hitachi ICT เป็นพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ของบริษัท ทำหน้าที่ออกแบบและนำไปใช้งานสำหรับโซลูชั่นระบบติดตามและวิเคราะห์พลังงานบน Cloud


Ravi Singh, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจ Info-Communications Technology (ICT) Solutions ของ Hitachi Asia Ltd.

พูดง่ายๆ ก็คือ ระบบจะบันทึกข้อมูลจากตัววัดอัจฉริยะที่ติดตั้งอยู่ทั่วโลก และส่งออกข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลกลางโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ Hanergy สามารถเข้าถึงและจัดการอุปกรณ์และข้อมูลทั้งหมดได้อย่างสะดวก รวมถึงทำการวิเคราะห์ที่จำเป็นเพื่อให้บริการลูกค้าของพวกเขาได้อย่างตรงตามความต้องการมากขึ้น

Ravi Singh
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจ Info-Communications Technology (ICT) Solutions ของ Hitachi Asia Ltd.


หลังจากนำระบบนี้ไปใช้งาน ลูกค้าของ Hanergy ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบ PV สามารถทราบถึงภาพรวมการใช้พลังงานและการผลิตพลังงานที่แท้จริงของพวกเขาได้อย่างชัดเจน วิธีนี้ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจยิ่งขึ้นว่าระบบ PV ของพวกเขาทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายถูกต้องตรงตามการใช้พลังงานจริง ขณะเดียวกันพลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้จะถูกขายคืนให้กับบริษัทด้านพลังงานเพื่อหักชดเชยกับค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ


Lim Jun You, ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน Commercial Strategy and Innovation, Hanergy

'ข้อมูลที่ชัดเจน' ในการใช้และการผลิตพลังงานของลูกค้า เป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าของเรามากที่สุด และตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการ นั่นคือ ความมั่นใจว่าเงินที่พวกเขาลงทุนกับเราจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน!

Lim Jun You
ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน Commercial Strategy and Innovation, Hanergy

สรุป

โดยสรุป ระบบมีคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจดังนี้:

  • ส่งออกข้อมูลที่ได้จากตัววัดอัจฉริยะไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ติดตามการใช้พลังงาน (ข้อมูลที่ผ่านมา ข้อมูลตามช่วงเวลา และข้อมูลเรียลไทม์) และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ
  • วิเคราะห์แนวโน้มและวิเคราะห์ธุรกิจเชิงคาดการณ์
  • เข้าถึงข้อมูลติดตามการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ได้จากอุปกรณ์และระบบสื่อสารแบบพกพาต่างๆ มากมาย
  • จัดการสินทรัพย์และตรวจจับอุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติได้โดยอัตโนมัติ
  • แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติพร้อมแนะนำข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและรวดเร็ว
  • ปรับการทำงานตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการใช้งานได้ด้วยตนเอง