Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

กรุณาติดต่อรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

การผลิตและการส่งพลังงาน

ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์ ติดต่อ
พลังงานแสงอาทิตย์
ระบบพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์
ระบบไฟฟ้าและควบคุม
สวิตช์เกียร์

เทคโนโลยีโรงงาน

ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์ ติดต่อ
การป้องกันและรีเลย์ควบคุม
การควบคุมโรง งานผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
โรงงานโพลีเอธิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)