Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

การบำบัดรักษาด้วยโปรตอนบีม (Proton Beam) เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาด้วยการฉายแสงภายนอกโดยใช้โปรตอนแทนที่จะเป็นโฟตอน (X-rays) ประจุบวกและโปรตอนจำนวนมากมายทำให้การควบคุมการวางตำแหน่งภายในผู้ป่วยทำได้ดีขึ้น โปรตอนที่ได้รับพลังงานจะช่วยหน่วงเวลาการผ่านทะลุไปยังเนื้อเยื่อ ทำให้การกระจายไปยังรอบข้างมีน้อยที่สุด และนำพลังงานไปยังปลายทางได้มากที่สุด ด้วยอัลกอริธึมทางซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน ความลึกในการเจาะทะลุ และรูปร่างของโปรตอนที่มีสามมิติ จึงช่วยควบคุมตำแหน่งให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่เป็นเนื้องอกได้อย่างเที่ยงตรง

ข้อมูลบริษัท/ สำนักงาน

  • บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
    แผนกเครื่องจักร & กระบวนการอุตสาหกรรม & พลังงาน
  • ชั้น 18 ตึกรามาแลนด์, เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500, ประเทศไทย
  • pip@has.hitachi.co.th
  • T : +66 (2) 632 9292
    F :+66 (2) 632 9298/9